Potravinové banky v době stavu nouze nadále pokračují v činnosti, aby se tak potraviny i v této náročné době dostaly k potřebným. Nově byla navázána spolupráce i s dalšími městy a obcemi v regionu, které se snaží pomoci těm, kdo se kvůli omezením k potravinám nedostanou. Situace v potravinových bankách se místo od místa liší, nadále trvá nedostatek zvláště trvanlivých potravin.