Podle odhadů, které byly zveřejněny, vyhodí Češi v průměru ročně potraviny za přibližně 20 tisíc korun, což představuje až 170 kilogramů vyhozeného jídla. V celé Evropské unii se ročně vyhodí až 90 milionů tun potravin, tedy přibližně 180 kilogramů na obyvatele za rok. Toto představuje velký ekonomický i lidský problém. Produkce potravin často zatěžuje životní prostředí, spotřebovává mnoho energie a nakonec se velké množství znehodnotí. Potravinové banky jsou právě oním článkem, který se snaží bojovat jak s chudobou, tak s plýtváním potravinami.