Je sobota 12. listopadu 2022. Začala podzimní sbírka potravin. V blízkosti svátku svatého Martina, velkého dobrodince chudých, máme možnost prokázat dobrodiní těm, kterým je v této době velmi těžko. Doba je složitá pro všechny, ale každá i velmi drobná pomoc je skutkem lásky, který jistě bude jednou odměněn. Za Vaši pomoc a za všechny potravinové dary a základní drogerii Vám velice děkujeme. Více se dozvíte na www.sbirkapotravin.cz. Zde najdete i seznam všech zapojených obchodů do dnešní sbírky potravin.