Zástupci všech 14 potravinových bank v České republice se sešli 5. prosince 2017 na valné hromadě v budově Potravinové banky Vysočina, aby projednali společně všechny důležité záležitosti, které se týkají činnosti potravinových bank v naší zemi. Cílem je nadále zkvalitňovat zprostředkovávání potravinové pomoci potřebným a zároveň působit proti plýtvání potravinami.