POTRAVINOVÁ BANKA DŽBÁNSKO, Z.S.

Posláním potravinové banky je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

Cíle Potravinové banky Džbánsko

 • zdarma získávat potravinové přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách
 • účelně vydávat získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě organizací
 • podporovat solidaritu mezi lidmi
Kdo jsou dárci potravinových bank:
 • zemědělští výrobci
 • výrobci potravin
 • potravinové řetězce, maloobchodníci
 • evropský program potravinové pomoci
 • potravinové sbírky
Kdo jsou zprostředkovatelé pomoci:
 • Poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení.
Kdo jsou příjemci pomoci:
 • lidé bez domova
 • lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením
 • lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • lidé v momentální sociální nouzi

Oblast působení

Potravinová banka Džbánsko, z.s. je regionální potravinovou bankou, která působí v západní části Ústeckého kraje a v severozápadní části kraje Středočeského.
Do oblasti působení Potravinové banky Džbánsko patří okresy Chomutov, Most, Louny, Rakovník a Kladno.
Potravinová banka Džbánsko, z.s. je členem České federace potravinových bank jako jedna z 15 potravinových bank v České republice.

Jarní sbírka potravin 23.4.2022

Už za několik týdnů nás čeká jarní Sbírka potravin. Naši činnost můžete podpořit darem potravin, finančním darem nebo dobrovolnou prací při Sbírce...

číst více

Potravinová pomoc za rok 2021

V roce 2021 potravinové banky v České republice nashromáždily a rozdaly celkem 9300 tun potravin prostřednictvím 1175 odběratelských organizací a...

číst více