POTRAVINOVÁ BANKA DŽBÁNSKO, Z.S.

Posláním potravinové banky je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

Cíle

 • zdarma získávat potravinové přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách
 • účelně vydávat získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě organizací
 • podporovat solidaritu mezi lidmi
Kdo jsou dárci potravinových bank:
 • zemědělští výrobci
 • výrobci potravin
 • potravinové řetězce, maloobchodníci
 • evropský program potravinové pomoci
 • potravinové sbírky
Kdo jsou zprostředkovatelé pomoci:
 • Poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení.
Kdo jsou příjemci pomoci:
 • lidé bez domova
 • lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením
 • lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • lidé v momentální sociální nouzi

Oblast působení

Potravinová banka Džbánsko, z.s. je regionální potravinovou bankou, která působí v západní části Ústeckého kraje a v severozápadní části kraje Středočeského. Do oblasti působení Potravinové banky Džbánsko patří okresy Chomutov, Most, Louny, Rakovník a Kladno. Potravinová banka Džbánsko, z.s. je členem České federace potravinových bank jako jedna z 15 potravinových bank v České republice.

Sbírka potravin 18. května 2019

Již 18. května proběhne v celé České republice jarní Sbírka potravin, do které se zapojiy všechny velké obchodní řetězce v naší republice. Darováním...

číst více